ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050444
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  050444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านฝาง
ตำบล :
  บ้านฝาง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043269080
โทรสาร :
  043269080
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  Chumchon080@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลบ้านฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  1 กม.